WQ85624 (w) Tabled on 29/06/2022

Will the Minister provide an update on plans to subsidise farmers of indigenous breeds?

Answered by Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd | Answered on 07/07/2022

Mae ein bridiau cynhenid wedi addasu i ffynnu yn ein tirweddau a’n hinsawdd ac maent yn rhan bwysig o’n treftadaeth ddiwylliannol. Maent yn chwarae rhan allweddol o ran rheoli cynefinoedd a bioamrywiaeth.

Bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig yn hyrwyddo a chefnogi bridiau cynhenid o dda byw a cheffylau gan sicrhau bod Cymru’n elwa i’r eithaf ar y manteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol sy’n deillio ohonynt.