WAQ73214 (w) Tabled on 20/03/2017

What is the brief, terms of reference and timetable for the review of the Welsh in Education Strategic Plans requested by the Welsh Government? W

Answered by Cabinet Secretary for Education | Answered on 30/03/2017

Mae Aled Roberts wedi’i benodi i gynnal adolygiad cyflym o’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Darparu cyfres o argymhellion i symud cynlluniau ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn eu blaen yw’r prif friff. Nid oes cylch gorchwyl wedi’i sefydlu ar gyfer y cyfnod hwn. Rhagwelir y caiff yr adolygiad ei gwblhau erbyn diwedd Ebrill, dechrau Mai 2017.