Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 15/07/2020

Cynnwys

Contents

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020 The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020
Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill
Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office
Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment
Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020

The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 12
Alun Davies MS Michelle Brown MS Nick Ramsay MS
Delyth Jewell MS Russell George MS
Lynne Neagle MS Janet Finch-Saunders MS
Hannah Blythyn MS Suzy Davies MS
Jane Hutt MS Neil Hamilton MS
Adam Price MS Neil McEvoy MS
Dai Lloyd MS Angela Burns MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Paul Davies MS
Jenny Rathbone MS Darren Millar MS
Vaughan Gething MS David Melding MS
Jack Sargeant MS Mark Isherwood MS
Julie Morgan MS Gareth Bennett MS
Sian Gwenllian MS
Bethan Sayed MS
Rhianon Passmore MS
Mick Antoniw MS
Laura Anne Jones MS
Leanne Wood MS
John Griffiths MS
Vikki Howells MS
Jayne Bryant MS
David Rees MS
Dawn Bowden MS
Huw Irranca-Davies MS
Rhun ap Iorwerth MS
Hefin David MS
Ken Skates MS
Carwyn Jones MS
Mike Hedges MS
Rebecca Evans MS
Llyr Gruffydd MS
Lesley Griffiths MS
Lee Waters MS
David J. Rowlands MS
Jeremy Miles MS
Mandy Jones MS
Mark Drakeford MS
Kirsty Williams MS
Julie James MS
Joyce Watson MS

Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Julie Morgan MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Mark Drakeford MS
Lynne Neagle MS
Sian Gwenllian MS
Dai Lloyd MS
Vaughan Gething MS
David J. Rowlands MS
Mark Isherwood MS
Michelle Brown MS
Darren Millar MS
Delyth Jewell MS
Jack Sargeant MS
Nick Ramsay MS
Neil Hamilton MS
John Griffiths MS
Angela Burns MS
Bethan Sayed MS
Laura Anne Jones MS
Jane Hutt MS
Hannah Blythyn MS
Adam Price MS
Jenny Rathbone MS
Vikki Howells MS
Mike Hedges MS
Kirsty Williams MS
Rebecca Evans MS
Dawn Bowden MS
Russell George MS
Huw Irranca-Davies MS
David Rees MS
Rhun ap Iorwerth MS
Llyr Gruffydd MS
Alun Davies MS
Ken Skates MS
Julie James MS
Rhianon Passmore MS
Jeremy Miles MS
Hefin David MS
Carwyn Jones MS
Mandy Jones MS
Mick Antoniw MS
Lee Waters MS
Lesley Griffiths MS
Neil McEvoy MS
Paul Davies MS
Gareth Bennett MS
Janet Finch-Saunders MS
Leanne Wood MS
David Melding MS
Joyce Watson MS
Jayne Bryant MS
Suzy Davies MS

Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 4
Jenny Rathbone MS Gareth Bennett MS David J. Rowlands MS
Sian Gwenllian MS Michelle Brown MS Mark Isherwood MS
Lynne Neagle MS Darren Millar MS Mandy Jones MS
Vaughan Gething MS Neil Hamilton MS Suzy Davies MS
Jack Sargeant MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
John Griffiths MS
Mick Antoniw MS
Hefin David MS
Julie Morgan MS
Nick Ramsay MS
Vikki Howells MS
Delyth Jewell MS
Jane Hutt MS
Laura Anne Jones MS
Bethan Sayed MS
Angela Burns MS
Mark Drakeford MS
Hannah Blythyn MS
Huw Irranca-Davies MS
David Melding MS
Jeremy Miles MS
Julie James MS
Llyr Gruffydd MS
Rebecca Evans MS
Paul Davies MS
Dawn Bowden MS
Rhianon Passmore MS
Carwyn Jones MS
Neil McEvoy MS
Rhun ap Iorwerth MS
Jayne Bryant MS
Russell George MS
Alun Davies MS
Mike Hedges MS
David Rees MS
Leanne Wood MS
Janet Finch-Saunders MS
Dai Lloyd MS
Lesley Griffiths MS
Joyce Watson MS
Adam Price MS
Kirsty Williams MS
Lee Waters MS
Ken Skates MS

Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 6 Ymatal / Abstain: 2
Nick Ramsay MS Neil Hamilton MS Suzy Davies MS
Leanne Wood MS Gareth Bennett MS Mark Isherwood MS
Hannah Blythyn MS David J. Rowlands MS
Delyth Jewell MS Darren Millar MS
Angela Burns MS Michelle Brown MS
Kirsty Williams MS Mandy Jones MS
John Griffiths MS
Laura Anne Jones MS
Sian Gwenllian MS
Dai Lloyd MS
Julie Morgan MS
Vikki Howells MS
Lee Waters MS
Bethan Sayed MS
Jenny Rathbone MS
Jane Hutt MS
Julie James MS
Vaughan Gething MS
David Melding MS
Jayne Bryant MS
Lesley Griffiths MS
Carwyn Jones MS
Llyr Gruffydd MS
Jeremy Miles MS
Huw Irranca-Davies MS
Alun Davies MS
Rhianon Passmore MS
Paul Davies MS
Rhun ap Iorwerth MS
David Rees MS
Dawn Bowden MS
Mike Hedges MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Janet Finch-Saunders MS
Adam Price MS
Mark Drakeford MS
Russell George MS
Ken Skates MS
Mick Antoniw MS
Hefin David MS
Neil McEvoy MS
Joyce Watson MS
Rebecca Evans MS
Lynne Neagle MS
Jack Sargeant MS

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru

Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells MS Neil Hamilton MS
Nick Ramsay MS Gareth Bennett MS
Laura Anne Jones MS
Russell George MS
Jane Hutt MS
Delyth Jewell MS
Hannah Blythyn MS
Michelle Brown MS
Mike Hedges MS
Adam Price MS
John Griffiths MS
Mark Drakeford MS
Dai Lloyd MS
Bethan Sayed MS
David J. Rowlands MS
Angela Burns MS
Suzy Davies MS
Rhianon Passmore MS
Sian Gwenllian MS
Julie Morgan MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Neil McEvoy MS
Alun Davies MS
David Rees MS
Ken Skates MS
Lesley Griffiths MS
Mark Isherwood MS
Julie James MS
Huw Irranca-Davies MS
Paul Davies MS
Carwyn Jones MS
Dawn Bowden MS
Rhun ap Iorwerth MS
Rebecca Evans MS
Mandy Jones MS
Jeremy Miles MS
Jack Sargeant MS
Joyce Watson MS
David Melding MS
Janet Finch-Saunders MS
Kirsty Williams MS
Jenny Rathbone MS
Hefin David MS
Llyr Gruffydd MS
Mick Antoniw MS
Vaughan Gething MS
Lynne Neagle MS
Jayne Bryant MS
Leanne Wood MS
Lee Waters MS
Darren Millar MS

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd

Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price MS Neil Hamilton MS
Julie Morgan MS Gareth Bennett MS
Rhianon Passmore MS
Hefin David MS
Lynne Neagle MS
Laura Anne Jones MS
David J. Rowlands MS
Hannah Blythyn MS
Delyth Jewell MS
Sian Gwenllian MS
John Griffiths MS
Vikki Howells MS
Kirsty Williams MS
Paul Davies MS
Nick Ramsay MS
Bethan Sayed MS
Mick Antoniw MS
Jane Hutt MS
Dai Lloyd MS
Russell George MS
Angela Burns MS
Lesley Griffiths MS
Neil McEvoy MS
Carwyn Jones MS
Ken Skates MS
Mark Isherwood MS
Mandy Jones MS
Julie James MS
Lee Waters MS
Leanne Wood MS
Rebecca Evans MS
Alun Davies MS
Dawn Bowden MS
Huw Irranca-Davies MS
Jack Sargeant MS
Llyr Gruffydd MS
Vaughan Gething MS
Jeremy Miles MS
Darren Millar MS
Michelle Brown MS
Jenny Rathbone MS
Jayne Bryant MS
Joyce Watson MS
David Melding MS
Rhun ap Iorwerth MS
Janet Finch-Saunders MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Mark Drakeford MS
Mike Hedges MS
David Rees MS
Suzy Davies MS

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 43 Ymatal / Abstain: 1
Bethan Sayed MS Vaughan Gething MS Michelle Brown MS
Neil McEvoy MS Neil Hamilton MS
Leanne Wood MS Julie Morgan MS
Llyr Gruffydd MS David J. Rowlands MS
Rhun ap Iorwerth MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Delyth Jewell MS Jenny Rathbone MS
Adam Price MS Nick Ramsay MS
Sian Gwenllian MS Lee Waters MS
Dai Lloyd MS Lynne Neagle MS
Janet Finch-Saunders MS
Mick Antoniw MS
Gareth Bennett MS
Vikki Howells MS
Mark Drakeford MS
Laura Anne Jones MS
Lesley Griffiths MS
Hannah Blythyn MS
Angela Burns MS
Jane Hutt MS
Hefin David MS
John Griffiths MS
Huw Irranca-Davies MS
Jayne Bryant MS
David Melding MS
Jeremy Miles MS
Mike Hedges MS
Paul Davies MS
Dawn Bowden MS
Ken Skates MS
David Rees MS
Carwyn Jones MS
Darren Millar MS
Julie James MS
Mark Isherwood MS
Rhianon Passmore MS
Mandy Jones MS
Kirsty Williams MS
Rebecca Evans MS
Suzy Davies MS
Alun Davies MS
Jack Sargeant MS
Russell George MS
Joyce Watson MS

Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 13 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
David J. Rowlands MS Julie Morgan MS
Nick Ramsay MS Neil Hamilton MS
Angela Burns MS Vikki Howells MS
Paul Davies MS Lee Waters MS
Mark Isherwood MS Mick Antoniw MS
David Melding MS Alun Davies MS
Russell George MS Kirsty Williams MS
Darren Millar MS Dai Lloyd MS
Suzy Davies MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Mandy Jones MS Hannah Blythyn MS
Janet Finch-Saunders MS Vaughan Gething MS
Laura Anne Jones MS Adam Price MS
Michelle Brown MS Huw Irranca-Davies MS
Hefin David MS
John Griffiths MS
Jane Hutt MS
Sian Gwenllian MS
Bethan Sayed MS
Neil McEvoy MS
Carwyn Jones MS
Jenny Rathbone MS
Llyr Gruffydd MS
Lesley Griffiths MS
Joyce Watson MS
Rhianon Passmore MS
Jeremy Miles MS
Dawn Bowden MS
Rhun ap Iorwerth MS
Julie James MS
Ken Skates MS
Gareth Bennett MS
Delyth Jewell MS
Rebecca Evans MS
Mark Drakeford MS
Leanne Wood MS
Lynne Neagle MS
Mike Hedges MS
Jack Sargeant MS
Jayne Bryant MS
David Rees MS

Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Gareth Bennett MS Nick Ramsay MS David J. Rowlands MS
Neil Hamilton MS John Griffiths MS Mandy Jones MS
Mick Antoniw MS
Jane Hutt MS
Dai Lloyd MS
Jenny Rathbone MS
Laura Anne Jones MS
Paul Davies MS
Kirsty Williams MS
Neil McEvoy MS
Vikki Howells MS
Sian Gwenllian MS
Lee Waters MS
Hannah Blythyn MS
Mike Hedges MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Angela Burns MS
Bethan Sayed MS
Julie Morgan MS
Michelle Brown MS
Mark Drakeford MS
Suzy Davies MS
David Melding MS
Lesley Griffiths MS
Llyr Gruffydd MS
Carwyn Jones MS
Rhun ap Iorwerth MS
Alun Davies MS
Darren Millar MS
Hefin David MS
David Rees MS
Dawn Bowden MS
Ken Skates MS
Jayne Bryant MS
Rhianon Passmore MS
Lynne Neagle MS
Janet Finch-Saunders MS
Russell George MS
Vaughan Gething MS
Leanne Wood MS
Adam Price MS
Delyth Jewell MS
Rebecca Evans MS
Huw Irranca-Davies MS
Jack Sargeant MS
Mark Isherwood MS
Jeremy Miles MS
Joyce Watson MS
Julie James MS

Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton MS Angela Burns MS David J. Rowlands MS
Gareth Bennett MS Vikki Howells MS Mandy Jones MS
Dai Lloyd MS
Jane Hutt MS
Hannah Blythyn MS
Janet Finch-Saunders MS
Adam Price MS
Rebecca Evans MS
Kirsty Williams MS
Mick Antoniw MS
Nick Ramsay MS
Julie Morgan MS
Neil McEvoy MS
Jenny Rathbone MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
John Griffiths MS
Bethan Sayed MS
Sian Gwenllian MS
Laura Anne Jones MS
Vaughan Gething MS
Paul Davies MS
Michelle Brown MS
Leanne Wood MS
Mike Hedges MS
Jeremy Miles MS
Jack Sargeant MS
Rhun ap Iorwerth MS
Rhianon Passmore MS
Alun Davies MS
David Rees MS
Dawn Bowden MS
Hefin David MS
Darren Millar MS
Mark Isherwood MS
Lynne Neagle MS
David Melding MS
Russell George MS
Julie James MS
Llyr Gruffydd MS
Joyce Watson MS
Suzy Davies MS
Lesley Griffiths MS
Mark Drakeford MS
Delyth Jewell MS
Ken Skates MS
Lee Waters MS
Carwyn Jones MS
Huw Irranca-Davies MS
Jayne Bryant MS

Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn MS Sian Gwenllian MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Neil McEvoy MS
Jane Hutt MS Dai Lloyd MS
Jack Sargeant MS Gareth Bennett MS
Mike Hedges MS Mark Isherwood MS
Julie Morgan MS David J. Rowlands MS
Huw Irranca-Davies MS Neil Hamilton MS
John Griffiths MS Janet Finch-Saunders MS
Vaughan Gething MS Angela Burns MS
Rebecca Evans MS Nick Ramsay MS
Jayne Bryant MS Bethan Sayed MS
Mick Antoniw MS Adam Price MS
Lee Waters MS Paul Davies MS
Kirsty Williams MS Russell George MS
Lesley Griffiths MS Rhun ap Iorwerth MS
Dawn Bowden MS Delyth Jewell MS
Carwyn Jones MS Darren Millar MS
Ken Skates MS Laura Anne Jones MS
David Rees MS Michelle Brown MS
Alun Davies MS David Melding MS
Lynne Neagle MS Mandy Jones MS
Jenny Rathbone MS Leanne Wood MS
Rhianon Passmore MS Llyr Gruffydd MS
Julie James MS Suzy Davies MS
Mark Drakeford MS
Joyce Watson MS
Vikki Howells MS
Jeremy Miles MS
Hefin David MS

Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton MS Vaughan Gething MS Mandy Jones MS
Gareth Bennett MS Laura Anne Jones MS David J. Rowlands MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Joyce Watson MS
Hefin David MS
Michelle Brown MS
Jayne Bryant MS
Sian Gwenllian MS
Mick Antoniw MS
Angela Burns MS
John Griffiths MS
Bethan Sayed MS
Dai Lloyd MS
Vikki Howells MS
Nick Ramsay MS
Julie Morgan MS
Mark Isherwood MS
Jane Hutt MS
Suzy Davies MS
Neil McEvoy MS
Hannah Blythyn MS
Rebecca Evans MS
Julie James MS
Russell George MS
Huw Irranca-Davies MS
Dawn Bowden MS
Rhianon Passmore MS
Adam Price MS
Darren Millar MS
Llyr Gruffydd MS
Carwyn Jones MS
Rhun ap Iorwerth MS
David Rees MS
Alun Davies MS
Leanne Wood MS
Mark Drakeford MS
Jack Sargeant MS
Delyth Jewell MS
Kirsty Williams MS
David Melding MS
Paul Davies MS
Janet Finch-Saunders MS
Lesley Griffiths MS
Mike Hedges MS
Jenny Rathbone MS
Lynne Neagle MS
Jeremy Miles MS
Ken Skates MS
Lee Waters MS

Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton MS Joyce Watson MS David J. Rowlands MS
Gareth Bennett MS Jayne Bryant MS Mandy Jones MS
Angela Burns MS
John Griffiths MS
Rhianon Passmore MS
Ken Skates MS
Hannah Blythyn MS
Suzy Davies MS
Mick Antoniw MS
Laura Anne Jones MS
Neil McEvoy MS
Michelle Brown MS
Nick Ramsay MS
Jane Hutt MS
Kirsty Williams MS
Dai Lloyd MS
Bethan Sayed MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Vaughan Gething MS
Julie Morgan MS
Mark Drakeford MS
Janet Finch-Saunders MS
Jenny Rathbone MS
Adam Price MS
Huw Irranca-Davies MS
David Rees MS
Lynne Neagle MS
Alun Davies MS
Jack Sargeant MS
Rhun ap Iorwerth MS
Darren Millar MS
Russell George MS
Dawn Bowden MS
Llyr Gruffydd MS
Jeremy Miles MS
Hefin David MS
Paul Davies MS
Julie James MS
Sian Gwenllian MS
Delyth Jewell MS
Rebecca Evans MS
David Melding MS
Leanne Wood MS
Lee Waters MS
Vikki Howells MS
Carwyn Jones MS
Mike Hedges MS
Mark Isherwood MS
Lesley Griffiths MS

Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 42 Ymatal / Abstain: 2
Dai Lloyd MS Joyce Watson MS David J. Rowlands MS
Bethan Sayed MS Mark Drakeford MS Mandy Jones MS
Neil McEvoy MS Jayne Bryant MS
Sian Gwenllian MS Neil Hamilton MS
Llyr Gruffydd MS Lynne Neagle MS
Adam Price MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Rhun ap Iorwerth MS Vaughan Gething MS
Delyth Jewell MS Nick Ramsay MS
Leanne Wood MS Ken Skates MS
Jenny Rathbone MS
Laura Anne Jones MS
Julie Morgan MS
Hannah Blythyn MS
Gareth Bennett MS
Kirsty Williams MS
Rhianon Passmore MS
Angela Burns MS
Janet Finch-Saunders MS
Paul Davies MS
John Griffiths MS
Dawn Bowden MS
Hefin David MS
Julie James MS
Lee Waters MS
David Melding MS
Suzy Davies MS
Carwyn Jones MS
Rebecca Evans MS
Huw Irranca-Davies MS
Mike Hedges MS
Jeremy Miles MS
Jack Sargeant MS
Darren Millar MS
Alun Davies MS
Michelle Brown MS
Mick Antoniw MS
Jane Hutt MS
Vikki Howells MS
Lesley Griffiths MS
David Rees MS
Mark Isherwood MS
Russell George MS

Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 50 Ymatal / Abstain: 2
Neil McEvoy MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS David J. Rowlands MS
Kirsty Williams MS Mandy Jones MS
Neil Hamilton MS
Rhun ap Iorwerth MS
Julie Morgan MS
Nick Ramsay MS
Dai Lloyd MS
Vaughan Gething MS
Hannah Blythyn MS
Mick Antoniw MS
Laura Anne Jones MS
Ken Skates MS
Gareth Bennett MS
Lesley Griffiths MS
Michelle Brown MS
Lynne Neagle MS
Angela Burns MS
Sian Gwenllian MS
Bethan Sayed MS
Mark Drakeford MS
Rhianon Passmore MS
Llyr Gruffydd MS
John Griffiths MS
Leanne Wood MS
Jayne Bryant MS
Huw Irranca-Davies MS
Jane Hutt MS
Jeremy Miles MS
Jack Sargeant MS
Dawn Bowden MS
Darren Millar MS
Alun Davies MS
David Rees MS
Hefin David MS
Rebecca Evans MS
Mark Isherwood MS
David Melding MS
Russell George MS
Suzy Davies MS
Jenny Rathbone MS
Adam Price MS
Mike Hedges MS
Carwyn Jones MS
Lee Waters MS
Delyth Jewell MS
Vikki Howells MS
Janet Finch-Saunders MS
Joyce Watson MS
Paul Davies MS
Julie James MS

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw MS Neil Hamilton MS
Vikki Howells MS Nick Ramsay MS
Kirsty Williams MS Sian Gwenllian MS
Lesley Griffiths MS David J. Rowlands MS
Huw Irranca-Davies MS Dai Lloyd MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Bethan Sayed MS
Mark Drakeford MS Laura Anne Jones MS
Hefin David MS Neil McEvoy MS
Rhianon Passmore MS Angela Burns MS
Jeremy Miles MS Mandy Jones MS
Hannah Blythyn MS Russell George MS
Julie Morgan MS Rhun ap Iorwerth MS
Vaughan Gething MS David Melding MS
Jane Hutt MS Darren Millar MS
Joyce Watson MS Delyth Jewell MS
John Griffiths MS Mark Isherwood MS
Jayne Bryant MS Janet Finch-Saunders MS
David Rees MS Gareth Bennett MS
Julie James MS Michelle Brown MS
Dawn Bowden MS Paul Davies MS
Lynne Neagle MS Suzy Davies MS
Jack Sargeant MS Leanne Wood MS
Ken Skates MS Adam Price MS
Alun Davies MS Llyr Gruffydd MS
Mike Hedges MS
Lee Waters MS
Rebecca Evans MS
Jenny Rathbone MS
Carwyn Jones MS