Vote Outcomes Plenary 17/04/2024

Eitem 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)

Item 5. Debate on the General Principles of the Residential Outdoor Education (Wales) Bill

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar Buffy Williams
Rhun ap Iorwerth Sarah Murphy
Laura Anne Jones John Griffiths
Llyr Gruffydd Ken Skates
Tom Giffard Hefin David
Jane Dodds Jenny Rathbone
Natasha Asghar Joyce Watson
Samuel Kurtz Julie James
Peredur Owen Griffiths Huw Irranca-Davies
Sian Gwenllian Jayne Bryant
Gareth Davies Alun Davies
Sam Rowlands Lesley Griffiths
Luke Fletcher Mike Hedges
James Evans Eluned Morgan
Heledd Fychan Rebecca Evans
Cefin Campbell Lynne Neagle
Andrew R.T. Davies Vaughan Gething
Russell George Rhianon Passmore
Joel James Jeremy Miles
Altaf Hussain Dawn Bowden
Peter Fox Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Paul Davies Vikki Howells
Delyth Jewell Hannah Blythyn
Sioned Williams Mick Antoniw
Carolyn Thomas

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 8. Welsh Conservatives Debate - Transport. Motion without amendment

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Delyth Jewell
Laura Anne Jones Rebecca Evans
Russell George Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
Darren Millar Heledd Fychan
Paul Davies Alun Davies
James Evans Joyce Watson
Tom Giffard Hefin David
Peter Fox Llyr Gruffydd
Samuel Kurtz Sioned Williams
Joel James Carolyn Thomas
Gareth Davies Peredur Owen Griffiths
Altaf Hussain Cefin Campbell
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Natasha Asghar Jenny Rathbone
Julie James
Rhianon Passmore
Sian Gwenllian
Mike Hedges
Lynne Neagle
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Mick Antoniw
Dawn Bowden
Jane Dodds
Luke Fletcher
Huw Irranca-Davies
Eluned Morgan
John Griffiths
Hannah Blythyn
Vikki Howells
Jayne Bryant
Mark Drakeford
Sarah Murphy
Ken Skates
Lesley Griffiths

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Item 8. Welsh Conservatives Debate - Transport. Amendment 1, tabled in the name of Heledd Fychan

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 41 Ymatal / Abstain: 0
Sian Gwenllian Buffy Williams
Rhun ap Iorwerth Laura Anne Jones
Luke Fletcher Carolyn Thomas
Llyr Gruffydd Russell George
Sioned Williams Jane Hutt
Heledd Fychan Joyce Watson
Jane Dodds Gareth Davies
Cefin Campbell John Griffiths
Peredur Owen Griffiths Tom Giffard
Delyth Jewell Sarah Murphy
Sam Rowlands
Janet Finch-Saunders
Rhianon Passmore
James Evans
Julie James
Hefin David
Samuel Kurtz
Mike Hedges
Mick Antoniw
Ken Skates
Dawn Bowden
Rebecca Evans
Joel James
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Peter Fox
Darren Millar
Altaf Hussain
Eluned Morgan
Jenny Rathbone
Natasha Asghar
Vikki Howells
Mark Drakeford
Lesley Griffiths
Vaughan Gething
Jayne Bryant
Alun Davies
Huw Irranca-Davies
Paul Davies
Lynne Neagle
Andrew R.T. Davies

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Item 8. Welsh Conservatives Debate - Transport. Amendment 2, tabled in the name of Jane Hutt

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 9
Carolyn Thomas James Evans Rhun ap Iorwerth
Alun Davies Gareth Davies Peredur Owen Griffiths
Rhianon Passmore Tom Giffard Sian Gwenllian
Jeremy Miles Peter Fox Cefin Campbell
Joyce Watson Samuel Kurtz Sioned Williams
Julie James Janet Finch-Saunders Luke Fletcher
Sarah Murphy Sam Rowlands Delyth Jewell
Buffy Williams Paul Davies Llyr Gruffydd
Mark Drakeford Darren Millar Heledd Fychan
Eluned Morgan Laura Anne Jones
Jenny Rathbone Joel James
Jane Dodds Natasha Asghar
Huw Irranca-Davies Andrew R.T. Davies
Mick Antoniw Russell George
Jane Hutt Altaf Hussain
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Lynne Neagle
John Griffiths
Hannah Blythyn
Ken Skates
Mike Hedges
Hefin David
Rebecca Evans
Lesley Griffiths
Jayne Bryant
Vikki Howells

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 8. Welsh Conservatives Debate - Transport. Motion as amended

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 9
Vaughan Gething Samuel Kurtz Cefin Campbell
Eluned Morgan Laura Anne Jones Heledd Fychan
Hefin David James Evans Sian Gwenllian
Mick Antoniw Janet Finch-Saunders Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies Tom Giffard Peredur Owen Griffiths
Joyce Watson Andrew R.T. Davies Delyth Jewell
Rebecca Evans Natasha Asghar Luke Fletcher
John Griffiths Peter Fox Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn Joel James Sioned Williams
Buffy Williams Gareth Davies
Carolyn Thomas Paul Davies
Rhianon Passmore Sam Rowlands
Jane Hutt Altaf Hussain
Alun Davies Russell George
Vikki Howells Darren Millar
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Jayne Bryant
Lesley Griffiths
Jenny Rathbone
Jane Dodds
Mark Drakeford
Mike Hedges
Lynne Neagle
Julie James
Sarah Murphy
Ken Skates