Vote Outcomes Plenary 19/03/2024

Cynnwys

Contents

Gwelliant 34 Amendment 34
Gwelliant 4 Amendment 4
Gwelliant 5 Amendment 5
Gwelliant 35 Amendment 35
Gwelliant 6 Amendment 6
Gwelliant 7 Amendment 7
Gwelliant 8 Amendment 8
Gwelliant 9 Amendment 9
Gwelliant 25 Amendment 25
Gwelliant 10 Amendment 10
Gwelliant 26 Amendment 26
Gwelliant 27 Amendment 27
Gwelliant 28 Amendment 28
Gwelliant 29 Amendment 29
Gwelliant 30 Amendment 30
Gwelliant 12 Amendment 12
Gwelliant 14 Amendment 14
Gwelliant 36 Amendment 36
Gwelliant 16 Amendment 16
Gwelliant 31 Amendment 31
Gwelliant 17 Amendment 17
Gwelliant 18 Amendment 18
Gwelliant 19 Amendment 19
Eitem 4. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Cynnig Item 3. Debate: Final report of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Motion
Eitem 11. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 1 Item 11. LCM on the Trade (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Bill – motion 1
Eitem 12. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 2 Item 12. LCM on the Trade (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Bill – motion 2
Eitem 3. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Item 3. Debate: Final report of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Amendment 1, tabled in the name of Darren Millar

Gwelliant 34

Amendment 34

O blaid / For: 11 Yn erbyn / Against: 41 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price Joel James
Rhun ap Iorwerth Natasha Asghar
Sian Gwenllian Carolyn Thomas
Mabon ap Gwynfor John Griffiths
Heledd Fychan Janet Finch-Saunders
Llyr Gruffydd Samuel Kurtz
Cefin Campbell Lee Waters
Peredur Owen Griffiths Rebecca Evans
Delyth Jewell Dawn Bowden
Luke Fletcher Hannah Blythyn
Sioned Williams Joyce Watson
Sam Rowlands
Jack Sargeant
Mark Isherwood
Laura Anne Jones
Vikki Howells
Andrew R.T. Davies
Eluned Morgan
Sarah Murphy
Ken Skates
Alun Davies
Mike Hedges
Gareth Davies
Lesley Griffiths
Jane Hutt
Jeremy Miles
Peter Fox
Julie James
Paul Davies
Lynne Neagle
Hefin David
Tom Giffard
Julie Morgan
Mark Drakeford
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Altaf Hussain
Jenny Rathbone
Mick Antoniw
Vaughan Gething
James Evans

Gwelliant 4

Amendment 4

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Lee Waters
Adam Price Sarah Murphy
Peredur Owen Griffiths Hefin David
Joel James Lesley Griffiths
Heledd Fychan Jane Hutt
Gareth Davies Rebecca Evans
Sian Gwenllian Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Jenny Rathbone
Samuel Kurtz Huw Irranca-Davies
Sam Rowlands Julie Morgan
Tom Giffard John Griffiths
Peter Fox Eluned Morgan
James Evans Lynne Neagle
Mark Isherwood Hannah Blythyn
Luke Fletcher Vikki Howells
Delyth Jewell Jayne Bryant
Mabon ap Gwynfor Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders Julie James
Llyr Gruffydd Dawn Bowden
Cefin Campbell Jack Sargeant
Paul Davies Jeremy Miles
Natasha Asghar Joyce Watson
Altaf Hussain Mike Hedges
Sioned Williams Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth Mark Drakeford
Ken Skates
Alun Davies

Gwelliant 5

Amendment 5

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Sam Rowlands Vikki Howells Heledd Fychan
Andrew R.T. Davies Alun Davies Cefin Campbell
James Evans Jack Sargeant Mabon ap Gwynfor
Janet Finch-Saunders Lee Waters Adam Price
Natasha Asghar Carolyn Thomas Sioned Williams
Samuel Kurtz Jenny Rathbone Sian Gwenllian
Laura Anne Jones John Griffiths Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Mark Drakeford Llyr Gruffydd
Tom Giffard Jane Hutt Delyth Jewell
Paul Davies Jayne Bryant Luke Fletcher
Peter Fox Sarah Murphy Peredur Owen Griffiths
Gareth Davies Hefin David
Joel James Julie James
Mark Isherwood Vaughan Gething
Dawn Bowden
Rebecca Evans
Huw Irranca-Davies
Lesley Griffiths
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Julie Morgan
Mike Hedges
Joyce Watson
Lynne Neagle
Ken Skates
Mick Antoniw
Eluned Morgan

Gwelliant 35

Amendment 35

O blaid / For: 11 Yn erbyn / Against: 41 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price Jack Sargeant
Cefin Campbell Eluned Morgan
Peredur Owen Griffiths Jenny Rathbone
Sian Gwenllian Peter Fox
Rhun ap Iorwerth Jayne Bryant
Delyth Jewell Janet Finch-Saunders
Mabon ap Gwynfor Sam Rowlands
Luke Fletcher Laura Anne Jones
Heledd Fychan Natasha Asghar
Sioned Williams Ken Skates
Llyr Gruffydd John Griffiths
Lesley Griffiths
Carolyn Thomas
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Samuel Kurtz
Vikki Howells
Sarah Murphy
Rebecca Evans
Joel James
Altaf Hussain
Lynne Neagle
Tom Giffard
Gareth Davies
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Hefin David
James Evans
Mark Drakeford
Paul Davies
Joyce Watson
Lee Waters
Mick Antoniw
Dawn Bowden
Mike Hedges
Julie Morgan
Andrew R.T. Davies
Jeremy Miles
Vaughan Gething
Mark Isherwood
Julie James

Gwelliant 6

Amendment 6

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Gareth Davies Jack Sargeant
Tom Giffard Rebecca Evans
Paul Davies Lee Waters
Sam Rowlands Adam Price
James Evans Hefin David
Samuel Kurtz Heledd Fychan
Altaf Hussain Carolyn Thomas
Peter Fox Cefin Campbell
Mark Isherwood John Griffiths
Natasha Asghar Ken Skates
Joel James Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders Sioned Williams
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Vaughan Gething
Mike Hedges
Julie James
Mick Antoniw
Lynne Neagle
Jeremy Miles
Delyth Jewell
Luke Fletcher
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Mabon ap Gwynfor
Julie Morgan
Jane Hutt
Lesley Griffiths
Mark Drakeford
Vikki Howells
Eluned Morgan
Jayne Bryant
Jenny Rathbone
Dawn Bowden
Peredur Owen Griffiths
Alun Davies

Gwelliant 7

Amendment 7

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Ken Skates
Laura Anne Jones Adam Price
Samuel Kurtz Heledd Fychan
James Evans Mark Drakeford
Sam Rowlands Sian Gwenllian
Mark Isherwood Sarah Murphy
Tom Giffard Lesley Griffiths
Paul Davies Hannah Blythyn
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Peter Fox Mabon ap Gwynfor
Joel James Carolyn Thomas
Gareth Davies Jenny Rathbone
Natasha Asghar Cefin Campbell
Altaf Hussain Lee Waters
Rebecca Evans
Julie Morgan
Rhun ap Iorwerth
Llyr Gruffydd
Joyce Watson
Vaughan Gething
Sioned Williams
Julie James
Hefin David
Dawn Bowden
Delyth Jewell
Jayne Bryant
Luke Fletcher
Mike Hedges
Lynne Neagle
Peredur Owen Griffiths
Vikki Howells
Mick Antoniw
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Eluned Morgan

Gwelliant 8

Amendment 8

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Adam Price
Mark Isherwood Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies Julie James
Samuel Kurtz Jane Hutt
Laura Anne Jones Ken Skates
Gareth Davies Carolyn Thomas
Paul Davies Mark Drakeford
Joel James Sian Gwenllian
Natasha Asghar Sioned Williams
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Altaf Hussain Julie Morgan
James Evans Jenny Rathbone
Tom Giffard Heledd Fychan
Janet Finch-Saunders Lee Waters
Rebecca Evans
Rhun ap Iorwerth
Llyr Gruffydd
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Joyce Watson
Delyth Jewell
Alun Davies
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Mabon ap Gwynfor
Vikki Howells
Hefin David
Sarah Murphy
Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Mike Hedges
Eluned Morgan
Peredur Owen Griffiths
Mick Antoniw
Lynne Neagle
Vaughan Gething
John Griffiths

Gwelliant 9

Amendment 9

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Carolyn Thomas
Gareth Davies Jayne Bryant
Mark Isherwood Ken Skates
Andrew R.T. Davies Mabon ap Gwynfor
Sam Rowlands John Griffiths
Laura Anne Jones Cefin Campbell
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Altaf Hussain Julie Morgan
Natasha Asghar Mark Drakeford
Joel James Sarah Murphy
Paul Davies Sian Gwenllian
Tom Giffard Alun Davies
Peter Fox Adam Price
James Evans Lee Waters
Jane Hutt
Lynne Neagle
Llyr Gruffydd
Dawn Bowden
Vikki Howells
Joyce Watson
Vaughan Gething
Delyth Jewell
Peredur Owen Griffiths
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Hefin David
Eluned Morgan
Mike Hedges
Jack Sargeant
Huw Irranca-Davies
Heledd Fychan
Jenny Rathbone
Julie James
Sioned Williams
Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Lesley Griffiths

Gwelliant 25

Amendment 25

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Mark Isherwood Jayne Bryant Mabon ap Gwynfor
Andrew R.T. Davies Lesley Griffiths Adam Price
Samuel Kurtz Jeremy Miles Sian Gwenllian
Laura Anne Jones Carolyn Thomas Peredur Owen Griffiths
Altaf Hussain Hefin David Llyr Gruffydd
Gareth Davies Rebecca Evans Sioned Williams
Joel James Ken Skates Heledd Fychan
Peter Fox Julie Morgan Rhun ap Iorwerth
Paul Davies Vikki Howells Cefin Campbell
Natasha Asghar Julie James Luke Fletcher
Janet Finch-Saunders Alun Davies Delyth Jewell
Sam Rowlands Lee Waters
Tom Giffard Lynne Neagle
James Evans Dawn Bowden
Jenny Rathbone
Mick Antoniw
Vaughan Gething
Eluned Morgan
Huw Irranca-Davies
Sarah Murphy
John Griffiths
Mike Hedges
Jack Sargeant
Joyce Watson
Hannah Blythyn
Jane Hutt
Mark Drakeford

Gwelliant 10

Amendment 10

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Sam Rowlands Carolyn Thomas Sian Gwenllian
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans Heledd Fychan
Laura Anne Jones Hefin David Luke Fletcher
Samuel Kurtz Lee Waters Delyth Jewell
Natasha Asghar Jenny Rathbone Adam Price
Peter Fox Hannah Blythyn Sioned Williams
Mark Isherwood Alun Davies Llyr Gruffydd
Altaf Hussain Jane Hutt Rhun ap Iorwerth
Paul Davies Mark Drakeford Mabon ap Gwynfor
Joel James Lesley Griffiths Cefin Campbell
Tom Giffard Julie Morgan Peredur Owen Griffiths
James Evans John Griffiths
Gareth Davies Ken Skates
Janet Finch-Saunders Lynne Neagle
Eluned Morgan
Sarah Murphy
Julie James
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Vikki Howells
Jayne Bryant
Joyce Watson
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Vaughan Gething
Mike Hedges
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 26

Amendment 26

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Mark Isherwood Eluned Morgan Adam Price
Natasha Asghar Mark Drakeford Sian Gwenllian
Andrew R.T. Davies John Griffiths Heledd Fychan
Samuel Kurtz Alun Davies Llyr Gruffydd
Laura Anne Jones Julie Morgan Sioned Williams
Altaf Hussain Mike Hedges Delyth Jewell
Janet Finch-Saunders Rebecca Evans Rhun ap Iorwerth
Joel James Jayne Bryant Luke Fletcher
James Evans Jack Sargeant Cefin Campbell
Paul Davies Hefin David Peredur Owen Griffiths
Tom Giffard Jenny Rathbone Mabon ap Gwynfor
Peter Fox Sarah Murphy
Gareth Davies Ken Skates
Sam Rowlands Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Jeremy Miles
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Vikki Howells
Huw Irranca-Davies
Lee Waters
Julie James
Lynne Neagle
Joyce Watson
Mick Antoniw

Gwelliant 27

Amendment 27

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Mark Isherwood Mark Drakeford Cefin Campbell
Laura Anne Jones Eluned Morgan Adam Price
Natasha Asghar Jane Hutt Luke Fletcher
Samuel Kurtz Jeremy Miles Llyr Gruffydd
Tom Giffard Mike Hedges Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Jenny Rathbone Heledd Fychan
Janet Finch-Saunders Hefin David Peredur Owen Griffiths
Gareth Davies Sarah Murphy Mabon ap Gwynfor
Paul Davies Carolyn Thomas Delyth Jewell
Peter Fox Lee Waters Sian Gwenllian
Sam Rowlands Alun Davies Sioned Williams
Joel James Ken Skates
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
James Evans Dawn Bowden
Jayne Bryant
Hannah Blythyn
Vikki Howells
Huw Irranca-Davies
Julie James
Julie Morgan
Lynne Neagle
Jack Sargeant
Mick Antoniw
Lesley Griffiths
John Griffiths
Joyce Watson
Vaughan Gething

Gwelliant 28

Amendment 28

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Carolyn Thomas
Altaf Hussain Eluned Morgan
Sam Rowlands Rebecca Evans
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Tom Giffard Lee Waters
Peter Fox Mike Hedges
Andrew R.T. Davies Hannah Blythyn
Janet Finch-Saunders Adam Price
Paul Davies Heledd Fychan
James Evans Sian Gwenllian
Joel James Cefin Campbell
Natasha Asghar John Griffiths
Mark Isherwood Ken Skates
Samuel Kurtz Joyce Watson
Hefin David
Julie Morgan
Jenny Rathbone
Sioned Williams
Dawn Bowden
Julie James
Delyth Jewell
Huw Irranca-Davies
Mick Antoniw
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Rhun ap Iorwerth
Vaughan Gething
Vikki Howells
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Mabon ap Gwynfor
Alun Davies
Lynne Neagle
Jane Hutt
Jayne Bryant
Lesley Griffiths

Gwelliant 29

Amendment 29

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Sian Gwenllian John Griffiths
Natasha Asghar Ken Skates
Heledd Fychan Huw Irranca-Davies
Altaf Hussain Mark Drakeford
Laura Anne Jones Julie Morgan
Adam Price Lee Waters
Mark Isherwood Jayne Bryant
Cefin Campbell Lesley Griffiths
Peter Fox Carolyn Thomas
Mabon ap Gwynfor Jeremy Miles
Paul Davies Vikki Howells
Sioned Williams Sarah Murphy
Luke Fletcher Hefin David
Delyth Jewell Alun Davies
Rhun ap Iorwerth Jenny Rathbone
James Evans Julie James
Andrew R.T. Davies Jane Hutt
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Samuel Kurtz Lynne Neagle
Gareth Davies Dawn Bowden
Tom Giffard Mick Antoniw
Joel James Joyce Watson
Peredur Owen Griffiths Hannah Blythyn
Sam Rowlands Mike Hedges
Llyr Gruffydd Vaughan Gething
Jack Sargeant
Rebecca Evans

Gwelliant 30

Amendment 30

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Carolyn Thomas
Sam Rowlands Rebecca Evans
Sian Gwenllian Vikki Howells
Rhun ap Iorwerth Jenny Rathbone
Mark Isherwood Lee Waters
James Evans Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths Hefin David
Altaf Hussain Lynne Neagle
Cefin Campbell Ken Skates
Natasha Asghar Julie Morgan
Mabon ap Gwynfor Jack Sargeant
Samuel Kurtz Hannah Blythyn
Tom Giffard Huw Irranca-Davies
Llyr Gruffydd Sarah Murphy
Paul Davies Julie James
Andrew R.T. Davies Vaughan Gething
Delyth Jewell Alun Davies
Luke Fletcher Jayne Bryant
Peter Fox Lesley Griffiths
Heledd Fychan John Griffiths
Joel James Jane Hutt
Sioned Williams Mick Antoniw
Adam Price Joyce Watson
Laura Anne Jones Jeremy Miles
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Dawn Bowden
Mark Drakeford

Gwelliant 12

Amendment 12

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Peredur Owen Griffiths
Sam Rowlands Llyr Gruffydd
Laura Anne Jones Vikki Howells
Samuel Kurtz Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Altaf Hussain Heledd Fychan
Mark Isherwood Lee Waters
Janet Finch-Saunders Ken Skates
Tom Giffard Sian Gwenllian
Joel James Alun Davies
Paul Davies Rhun ap Iorwerth
Peter Fox Sioned Williams
Gareth Davies Adam Price
James Evans Rebecca Evans
Hefin David
Jenny Rathbone
Dawn Bowden
Joyce Watson
Julie James
Hannah Blythyn
Jeremy Miles
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Lesley Griffiths
Eluned Morgan
Luke Fletcher
Lynne Neagle
Sarah Murphy
Mike Hedges
Mabon ap Gwynfor
John Griffiths
Carolyn Thomas
Jane Hutt
Jack Sargeant
Mick Antoniw
Cefin Campbell
Jayne Bryant
Vaughan Gething

Gwelliant 14

Amendment 14

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 11
Sam Rowlands Jeremy Miles Rhun ap Iorwerth
Laura Anne Jones Lynne Neagle Mabon ap Gwynfor
Mark Isherwood Mike Hedges Sian Gwenllian
Joel James John Griffiths Cefin Campbell
Altaf Hussain Lesley Griffiths Llyr Gruffydd
Tom Giffard Jane Hutt Adam Price
Peter Fox Eluned Morgan Peredur Owen Griffiths
James Evans Hannah Blythyn Delyth Jewell
Natasha Asghar Ken Skates Luke Fletcher
Samuel Kurtz Joyce Watson Heledd Fychan
Andrew R.T. Davies Carolyn Thomas Sioned Williams
Paul Davies Sarah Murphy
Janet Finch-Saunders Alun Davies
Gareth Davies Jenny Rathbone
Julie Morgan
Rebecca Evans
Vikki Howells
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Huw Irranca-Davies
Lee Waters
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Mick Antoniw
Jayne Bryant
Hefin David
Julie James

Gwelliant 36

Amendment 36

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Jenny Rathbone
Samuel Kurtz Julie Morgan
Peter Fox Jeremy Miles
Cefin Campbell Mark Drakeford
Sian Gwenllian Vaughan Gething
Gareth Davies Hannah Blythyn
Altaf Hussain Joyce Watson
Adam Price Mike Hedges
Rhun ap Iorwerth Ken Skates
Sam Rowlands Eluned Morgan
Sioned Williams Sarah Murphy
Delyth Jewell Carolyn Thomas
Peredur Owen Griffiths Lee Waters
Laura Anne Jones Julie James
Luke Fletcher Vikki Howells
James Evans Hefin David
Tom Giffard Rebecca Evans
Heledd Fychan Jayne Bryant
Paul Davies Dawn Bowden
Natasha Asghar Jack Sargeant
Janet Finch-Saunders Lesley Griffiths
Mark Isherwood Mick Antoniw
Llyr Gruffydd John Griffiths
Mabon ap Gwynfor Jane Hutt
Joel James Lynne Neagle
Alun Davies
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 16

Amendment 16

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Lee Waters
Peredur Owen Griffiths Jeremy Miles
Rhun ap Iorwerth Mark Drakeford
Adam Price Ken Skates
Andrew R.T. Davies Vikki Howells
Sian Gwenllian Rebecca Evans
Mabon ap Gwynfor Sarah Murphy
Heledd Fychan Julie Morgan
Gareth Davies Jenny Rathbone
Cefin Campbell Mike Hedges
Laura Anne Jones Vaughan Gething
Delyth Jewell Joyce Watson
Paul Davies Jayne Bryant
Mark Isherwood Julie James
James Evans Alun Davies
Tom Giffard Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd Hefin David
Luke Fletcher Dawn Bowden
Janet Finch-Saunders Carolyn Thomas
Joel James Hannah Blythyn
Sam Rowlands John Griffiths
Peter Fox Mick Antoniw
Samuel Kurtz Huw Irranca-Davies
Sioned Williams Jane Hutt
Altaf Hussain Jack Sargeant
Eluned Morgan
Lynne Neagle

Gwelliant 31

Amendment 31

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Alun Davies
Samuel Kurtz Vikki Howells
Laura Anne Jones Heledd Fychan
Janet Finch-Saunders Adam Price
James Evans Luke Fletcher
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Paul Davies Lee Waters
Joel James Jack Sargeant
Peter Fox Mike Hedges
Mark Isherwood John Griffiths
Tom Giffard Joyce Watson
Natasha Asghar Hefin David
Altaf Hussain Hannah Blythyn
Sam Rowlands Julie Morgan
Sarah Murphy
Lesley Griffiths
Cefin Campbell
Rhun ap Iorwerth
Mabon ap Gwynfor
Mick Antoniw
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Lynne Neagle
Julie James
Carolyn Thomas
Llyr Gruffydd
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Eluned Morgan
Ken Skates
Jenny Rathbone
Peredur Owen Griffiths
Jane Hutt
Sioned Williams
Rebecca Evans
Sian Gwenllian

Gwelliant 17

Amendment 17

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Heledd Fychan Sarah Murphy
Rhun ap Iorwerth Julie Morgan
Laura Anne Jones Lesley Griffiths
Sian Gwenllian Dawn Bowden
James Evans Ken Skates
Andrew R.T. Davies Carolyn Thomas
Peredur Owen Griffiths Julie James
Samuel Kurtz Lee Waters
Adam Price Hefin David
Mabon ap Gwynfor Rebecca Evans
Natasha Asghar John Griffiths
Delyth Jewell Jayne Bryant
Mark Isherwood Mick Antoniw
Paul Davies Alun Davies
Gareth Davies Joyce Watson
Tom Giffard Hannah Blythyn
Cefin Campbell Jeremy Miles
Joel James Jack Sargeant
Peter Fox Vaughan Gething
Altaf Hussain Lynne Neagle
Luke Fletcher Huw Irranca-Davies
Sam Rowlands Jenny Rathbone
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Llyr Gruffydd Mark Drakeford
Sioned Williams Mike Hedges
Eluned Morgan
Vikki Howells

Gwelliant 18

Amendment 18

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price Vaughan Gething
Peredur Owen Griffiths Julie Morgan
Samuel Kurtz Jenny Rathbone
Rhun ap Iorwerth Rebecca Evans
Natasha Asghar Lesley Griffiths
Cefin Campbell Mark Drakeford
Sam Rowlands Carolyn Thomas
Altaf Hussain Jane Hutt
Paul Davies Ken Skates
Delyth Jewell Vikki Howells
Mark Isherwood Lynne Neagle
Mabon ap Gwynfor Lee Waters
Gareth Davies Eluned Morgan
James Evans John Griffiths
Janet Finch-Saunders Hefin David
Tom Giffard Jayne Bryant
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Heledd Fychan Alun Davies
Llyr Gruffydd Julie James
Andrew R.T. Davies Dawn Bowden
Sian Gwenllian Sarah Murphy
Joel James Jeremy Miles
Luke Fletcher Jack Sargeant
Laura Anne Jones Hannah Blythyn
Sioned Williams Mick Antoniw
Joyce Watson
Mike Hedges

Gwelliant 19

Amendment 19

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Mark Isherwood Hannah Blythyn
Heledd Fychan Lee Waters
James Evans Hefin David
Sian Gwenllian Jenny Rathbone
Natasha Asghar Rebecca Evans
Sioned Williams Mark Drakeford
Andrew R.T. Davies Eluned Morgan
Rhun ap Iorwerth John Griffiths
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Sam Rowlands Alun Davies
Laura Anne Jones Julie Morgan
Delyth Jewell Jack Sargeant
Llyr Gruffydd Jeremy Miles
Luke Fletcher Vikki Howells
Joel James Lynne Neagle
Paul Davies Jayne Bryant
Mabon ap Gwynfor Dawn Bowden
Cefin Campbell Huw Irranca-Davies
Tom Giffard Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders Julie James
Adam Price Lesley Griffiths
Peter Fox Mick Antoniw
Gareth Davies Mike Hedges
Altaf Hussain Ken Skates
Peredur Owen Griffiths Sarah Murphy
Joyce Watson
Jane Hutt

Eitem 4. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Cynnig

Item 3. Debate: Final report of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Motion

O blaid / For: 38 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson Samuel Kurtz
Rebecca Evans Paul Davies
Hefin David Natasha Asghar
Jenny Rathbone Gareth Davies
Peredur Owen Griffiths Peter Fox
Julie Morgan Laura Anne Jones
Ken Skates Andrew R.T. Davies
Sioned Williams Altaf Hussain
Carolyn Thomas Mark Isherwood
Delyth Jewell Janet Finch-Saunders
Adam Price Joel James
Lesley Griffiths Tom Giffard
Hannah Blythyn James Evans
Rhun ap Iorwerth Sam Rowlands
Vaughan Gething
Jayne Bryant
Mabon ap Gwynfor
Mick Antoniw
Heledd Fychan
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Lynne Neagle
Lee Waters
Mike Hedges
Sarah Murphy
Cefin Campbell
Jeremy Miles
Jack Sargeant
John Griffiths
Llyr Gruffydd
Julie James
Luke Fletcher
Jane Hutt
Mark Drakeford
Dawn Bowden
Sian Gwenllian
Alun Davies
Eluned Morgan

Eitem 11. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 1

Item 11. LCM on the Trade (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Bill – motion 1

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 11 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Adam Price
Natasha Asghar Peredur Owen Griffiths
Eluned Morgan Mabon ap Gwynfor
Julie Morgan Sian Gwenllian
Sam Rowlands Cefin Campbell
Vikki Howells Heledd Fychan
James Evans Llyr Gruffydd
Laura Anne Jones Luke Fletcher
John Griffiths Rhun ap Iorwerth
Rebecca Evans Sioned Williams
Janet Finch-Saunders Delyth Jewell
Hefin David
Tom Giffard
Sarah Murphy
Carolyn Thomas
Jayne Bryant
Jenny Rathbone
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Paul Davies
Lee Waters
Julie James
Altaf Hussain
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Lynne Neagle
Lesley Griffiths
Joel James
Samuel Kurtz
Jeremy Miles
Mike Hedges
Mick Antoniw
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Andrew R.T. Davies
Alun Davies
Mark Isherwood
Huw Irranca-Davies
Peter Fox
Jane Hutt
Ken Skates

Eitem 12. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 2

Item 12. LCM on the Trade (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Bill – motion 2

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Jayne Bryant
Laura Anne Jones Cefin Campbell
Tom Giffard Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Ken Skates
Sam Rowlands Sarah Murphy
Peter Fox Hannah Blythyn
Paul Davies Vaughan Gething
Mark Isherwood Jenny Rathbone
Gareth Davies Adam Price
Joel James Lee Waters
Natasha Asghar Hefin David
Samuel Kurtz Joyce Watson
Altaf Hussain Lesley Griffiths
James Evans Julie Morgan
Jane Hutt Heledd Fychan
Rebecca Evans
Sian Gwenllian
Mabon ap Gwynfor
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Luke Fletcher
Julie James
Delyth Jewell
Peredur Owen Griffiths
Llyr Gruffydd
Jack Sargeant
John Griffiths
Sioned Williams
Mick Antoniw
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Mark Drakeford
Lynne Neagle
Alun Davies
Carolyn Thomas
Mike Hedges
Jeremy Miles

Eitem 3. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Item 3. Debate: Final report of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Amendment 1, tabled in the name of Darren Millar

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Jane Hutt
Altaf Hussain Lesley Griffiths
Peter Fox Vaughan Gething
Mark Isherwood Rhun ap Iorwerth
Tom Giffard Llyr Gruffydd
Gareth Davies Alun Davies
Natasha Asghar Carolyn Thomas
Sam Rowlands Lynne Neagle
Andrew R.T. Davies Sioned Williams
James Evans Delyth Jewell
Paul Davies Luke Fletcher
Janet Finch-Saunders Jeremy Miles
Samuel Kurtz Jack Sargeant
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Mabon ap Gwynfor
Julie James
Mick Antoniw
John Griffiths
Ken Skates
Jayne Bryant
Heledd Fychan
Huw Irranca-Davies
Sian Gwenllian
Mark Drakeford
Mike Hedges
Vikki Howells
Rebecca Evans
Lee Waters
Eluned Morgan
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Cefin Campbell
Hefin David
Dawn Bowden
Adam Price
Julie Morgan
Jenny Rathbone
Peredur Owen Griffiths