Vote Outcomes Plenary 08/11/2023

Eitem 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ansawdd dŵr. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 6. Welsh Conservatives Debate - Water quality. Motion without amendment

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
James Evans Luke Fletcher
Samuel Kurtz Joyce Watson
Laura Anne Jones Ken Skates
Peter Fox Jack Sargeant
Tom Giffard Jenny Rathbone
Gareth Davies Adam Price
Joel James Cefin Campbell
Natasha Asghar Sarah Murphy
Jane Dodds Sioned Williams
Sam Rowlands Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Mabon ap Gwynfor
Andrew R.T. Davies Rhianon Passmore
Paul Davies Peredur Owen Griffiths
Russell George Rhys ab Owen
Darren Millar Heledd Fychan
Mark Isherwood Carolyn Thomas
Lynne Neagle
Julie Morgan
Rebecca Evans
Mark Drakeford
Alun Davies
Jayne Bryant
Dawn Bowden
Hannah Blythyn
Rhun ap Iorwerth
Eluned Morgan
Hefin David
Vaughan Gething
Mick Antoniw
Jeremy Miles
Delyth Jewell
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Julie James
Vikki Howells
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Lesley Griffiths
Jane Hutt

Eitem 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 6. Welsh Conservatives Debate. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

O blaid / For: 28 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson Samuel Kurtz
Lynne Neagle Luke Fletcher
Jack Sargeant Laura Anne Jones
Jenny Rathbone Adam Price
Rhianon Passmore James Evans
Ken Skates Peter Fox
Buffy Williams Rhys ab Owen
Carolyn Thomas Mabon ap Gwynfor
Sarah Murphy Tom Giffard
Eluned Morgan Gareth Davies
Rebecca Evans Peredur Owen Griffiths
Mark Drakeford Sam Rowlands
Hefin David Heledd Fychan
Jayne Bryant Natasha Asghar
Dawn Bowden Jane Dodds
Hannah Blythyn Cefin Campbell
Mick Antoniw Joel James
Alun Davies Sioned Williams
John Griffiths Darren Millar
Vaughan Gething Andrew R.T. Davies
Julie James Paul Davies
Huw Irranca-Davies Rhun ap Iorwerth
Jeremy Miles Janet Finch-Saunders
Julie Morgan Russell George
Jane Hutt Delyth Jewell
Lesley Griffiths Mark Isherwood
Mike Hedges Llyr Gruffydd
Vikki Howells Sian Gwenllian

Eitem 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Item 6. Welsh Conservatives Debate. Amendment 2, tabled in the name of Heledd Fychan

O blaid / For: 28 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Joyce Watson
James Evans Ken Skates
Samuel Kurtz Jack Sargeant
Luke Fletcher Jenny Rathbone
Adam Price Rhianon Passmore
Peter Fox Lynne Neagle
Sioned Williams Buffy Williams
Cefin Campbell Carolyn Thomas
Mabon ap Gwynfor Sarah Murphy
Tom Giffard Eluned Morgan
Gareth Davies Rebecca Evans
Peredur Owen Griffiths Mark Drakeford
Joel James Hefin David
Rhys ab Owen Jayne Bryant
Heledd Fychan Hannah Blythyn
Natasha Asghar Mick Antoniw
Jane Dodds Julie Morgan
Sam Rowlands Dawn Bowden
Darren Millar Alun Davies
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Paul Davies Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders Julie James
Rhun ap Iorwerth Huw Irranca-Davies
Russell George Jane Hutt
Delyth Jewell Jeremy Miles
Mark Isherwood Mike Hedges
Sian Gwenllian Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd Vikki Howells

Eitem 7. Dadl Plaid Cymru. Gwrthdaro yn Israel a Gaza. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 7. Plaid Cymru Debate. Conflict in Israel and Gaza. Motion without amendment

O blaid / For: 24 Yn erbyn / Against: 19 Ymatal / Abstain: 13
Joyce Watson Samuel Kurtz Lynne Neagle
Luke Fletcher Laura Anne Jones Eluned Morgan
Rhianon Passmore James Evans Mark Drakeford
Jack Sargeant Ken Skates Rebecca Evans
Jenny Rathbone Peter Fox Hannah Blythyn
Adam Price Tom Giffard Mick Antoniw
Mabon ap Gwynfor Gareth Davies Dawn Bowden
Peredur Owen Griffiths Sam Rowlands Julie Morgan
Carolyn Thomas Joel James Vaughan Gething
Heledd Fychan Natasha Asghar Jeremy Miles
Jane Dodds Darren Millar Julie James
Sarah Murphy Andrew R.T. Davies Lesley Griffiths
Cefin Campbell Paul Davies Jane Hutt
Rhys ab Owen Alun Davies
John Griffiths Hefin David
Jayne Bryant Janet Finch-Saunders
Rhun ap Iorwerth Mark Isherwood
Buffy Williams Russell George
Delyth Jewell Vikki Howells
Huw Irranca-Davies
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Sioned Williams