Vote Outcomes Plenary 05/10/2021

Eitem 6 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Item 6 - Legislative Consent Motion on the Professional Qualifications Bill

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
Paul Davies MS Lee Waters MS
Peter Fox MS Peredur Owen Griffiths MS
James Evans MS Huw Irranca-Davies MS
Laura Anne Jones MS Hannah Blythyn MS
Samuel Kurtz MS Adam Price MS
Joel James MS John Griffiths MS
Russell George MS Vaughan Gething MS
Mark Isherwood MS Sioned Williams MS
Darren Millar MS Julie Morgan MS
Sam Rowlands MS Mark Drakeford MS
Tom Giffard MS Mike Hedges MS
Altaf Hussain MS Rebecca Evans MS
Janet Finch-Saunders MS Julie James MS
Natasha Asghar MS Carolyn Thomas MS
Jane Dodds MS
Vikki Howells MS
Dawn Bowden MS
Cefin Campbell MS
Rhun ap Iorwerth MS
Ken Skates MS
Mick Antoniw MS
Rhianon Passmore MS
Sarah Murphy MS
Delyth Jewell MS
Jeremy Miles MS
Lynne Neagle MS
Alun Davies MS
Sian Gwenllian MS
Jack Sargeant MS
Luke Fletcher MS
Heledd Fychan MS
Joyce Watson MS
Lesley Griffiths MS
Jane Hutt MS
Hefin David MS
Llyr Gruffydd MS
Jenny Rathbone MS
Eluned Morgan MS
Mabon ap Gwynfor MS
Jayne Bryant MS

Eitem 7 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Item 7 - The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 17) Regulations 2021

O blaid / For: 28 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn MS James Evans MS
John Griffiths MS Samuel Kurtz MS
Lesley Griffiths MS Delyth Jewell MS
Huw Irranca-Davies MS Rhun ap Iorwerth MS
Vikki Howells MS Laura Anne Jones MS
Rebecca Evans MS Adam Price MS
Joyce Watson MS Darren Millar MS
Rhianon Passmore MS Russell George MS
Julie Morgan MS Natasha Asghar MS
Carolyn Thomas MS Luke Fletcher MS
Hefin David MS Tom Giffard MS
Alun Davies MS Rhys ab Owen MS
Eluned Morgan MS Sam Rowlands MS
Dawn Bowden MS Peter Fox MS
Sarah Murphy MS Sioned Williams MS
Mick Antoniw MS Mark Isherwood MS
Mike Hedges MS Paul Davies MS
Jack Sargeant MS Joel James MS
Lynne Neagle MS Mabon ap Gwynfor MS
Jeremy Miles MS Janet Finch-Saunders MS
Jenny Rathbone MS Cefin Campbell MS
Julie James MS Heledd Fychan MS
Lee Waters MS Sian Gwenllian MS
Jane Hutt MS Peredur Owen Griffiths MS
Jayne Bryant MS Jane Dodds MS
Ken Skates MS Llyr Gruffydd MS
Vaughan Gething MS Altaf Hussain MS
Mark Drakeford MS

Eitem 8 - Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 1 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Item 8 - Government Debate - Amendment 1 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 41 Ymatal / Abstain: 0
Russell George MS Carolyn Thomas MS
Sam Rowlands MS John Griffiths MS
Janet Finch-Saunders MS Hannah Blythyn MS
Altaf Hussain MS Adam Price MS
Natasha Asghar MS Jayne Bryant MS
Laura Anne Jones MS Mark Drakeford MS
Samuel Kurtz MS Jenny Rathbone MS
Mark Isherwood MS Ken Skates MS
Paul Davies MS Sioned Williams MS
Darren Millar MS Vikki Howells MS
Tom Giffard MS Hefin David MS
Joel James MS Jeremy Miles MS
Peter Fox MS Rhys ab Owen MS
James Evans MS Julie James MS
Rhianon Passmore MS
Julie Morgan MS
Rhun ap Iorwerth MS
Sarah Murphy MS
Rebecca Evans MS
Joyce Watson MS
Jack Sargeant MS
Heledd Fychan MS
Lynne Neagle MS
Llyr Gruffydd MS
Dawn Bowden MS
Delyth Jewell MS
Luke Fletcher MS
Vaughan Gething MS
Mick Antoniw MS
Jane Dodds MS
Jane Hutt MS
Lee Waters MS
Cefin Campbell MS
Lesley Griffiths MS
Mabon ap Gwynfor MS
Mike Hedges MS
Eluned Morgan MS
Alun Davies MS
Sian Gwenllian MS
Huw Irranca-Davies MS
Peredur Owen Griffiths MS

Eitem 8 - Dadl y Llywodraeth: Datganoli Pwerau Trethu Newydd - Cynnig

Item 8 - Government Debate: Devolution of New Tax Powers - Motion

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
John Griffiths MS Laura Anne Jones MS
Adam Price MS James Evans MS
Ken Skates MS Darren Millar MS
Huw Irranca-Davies MS Sam Rowlands MS
Rhun ap Iorwerth MS Llyr Gruffydd MS
Mick Antoniw MS Tom Giffard MS
Carolyn Thomas MS Mark Isherwood MS
Rhys ab Owen MS Natasha Asghar MS
Hannah Blythyn MS Paul Davies MS
Jeremy Miles MS Janet Finch-Saunders MS
Sioned Williams MS Russell George MS
Julie Morgan MS Samuel Kurtz MS
Heledd Fychan MS Joel James MS
Peredur Owen Griffiths MS Altaf Hussain MS
Luke Fletcher MS Peter Fox MS
Jayne Bryant MS
Vikki Howells MS
Delyth Jewell MS
Mark Drakeford MS
Hefin David MS
Jane Dodds MS
Lynne Neagle MS
Mike Hedges MS
Lesley Griffiths MS
Julie James MS
Joyce Watson MS
Jack Sargeant MS
Sarah Murphy MS
Alun Davies MS
Rhianon Passmore MS
Dawn Bowden MS
Mabon ap Gwynfor MS
Lee Waters MS
Eluned Morgan MS
Jenny Rathbone MS
Cefin Campbell MS
Rebecca Evans MS
Jane Hutt MS
Sian Gwenllian MS
Vaughan Gething MS